tytul_1

 

 

Wspólny projekt bielskiej Fundacji Ludzie-Innowacje-Design oraz szkoły podstawowej nr 1 w Żylinie jest realizowany od września 2013 roku do czerwca 2014, a jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych oraz nauczyciele biologii, ekelogii i wychowawcy klas z terenu pogranicza polsko-słowackiego, w tym szczególnie powiatów: Bielsko Biała, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Żylina.

Najważniejszym celem projektu jest proekologiczna edukacja najmłodszych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, z użyciem atrakcyjnych i nowoczesnych technik multimedialnych, dotycząca problemów wykorzystania energii odnawialnej w życiu codziennym oraz korzyści, jakie z tego tytułu odnoszą ludzie i przyroda.


Co oferujemy w projekcie?

Dla uczniów:

– bezpłatne innowacyjne oprogramowanie edukacyjne w języku polskim i słowackim m.in gry i quizy edukacyjne, przybliżające tematy dotyczące wykorzystania energii odnawialnych w życiu codziennym oraz poszanowania środowiska i mądrego wykorzystania sił natury dla dobra człowieka i rozwoju lokalnego

– możliwość udziału w ciekawych, mobilnych warsztatach edukacyjnych o tematyce ekologicznej, które będą organizowane w wybranych szkołach z wykorzystaniem niepowtarzalnego EKO-BOXU (gry i zabawy, prace plastyczne, konkursy z nagrodami)

– bezpłatną broszurkę – kolorowankę zachęcającą do dalszego poszerzania wiedzy na temat korzyści, jakie ludzie i środowisko odnoszą dzięki poszanowaniu przyrody

Dla nauczycieli i wychowawców:

– współpracę z Partnerami Projektu umożliwiającą skorzystanie z materiałów metodycznych i dydaktycznych ułatwiających i poprawiających atrakcyjność edukacji dzieci w zakresie wiedzy o ekologii, zastosowaniach energii odnawialnych w życiu codziennym oraz zasadach poszanowania środowiska i gospodarowania jego walorami

– możliwość urozmaicenia lekcji przedmiotowych dzięki udziałowi klas w mobilnych warszatatach multimedialnych o tematyce ekologicznej organizowanych w zainteresowanych szkołach

– innowacyjne pomoce dydaktyczne tj bezpłatne oprogramowanie edukacyjne przybliżające dzieciom tematykę proekologiczną, broszurki kolorowanki – do wykorzystania jako materiały dydaktyczne, dodatkowe materiały jako wsparcie dla nauczycieli przygotowujących lekcje związane z tematyką proekologiczną.